Intrebari frecvente

INTREBARI FRECVENTE – FAQ – referitoare la activitatile si obiectivele proiectului

Pentru a deveni membru in grupul tinta al proiectului trebuie parcursi urmatorii pasi:

1) contactati telefonic sau prin e-mail - echipa de implementare, va exprimati dorinta de a participa in proiect si lasati datele de identificare personale;

2) pe baza datelor personale transmise, veti fi contactat de un angajat din cadrul proiectului care va va comunica ziua si ora cand veti putea participa la o sedinta de inscriere in proiect – atunci trebuie sa completati formularele necesare inscrieri in proiect. Odata dosarul completat deveniti membrul in grupul tinta;

3) ulterior inscrierii va asumati obligativitatea de a participa la toate activitatile in care sunteti convocat in cadrul proiectului. Neparticiparea la aceste activitati poate atrage excluderea din grupul tinta al proiectului.

Da, nu conteaza daca locuiti in mediul rural (la tara) sediul firmei dvs. va trebui sa fie in zona urbana. Conditia pe care trebuie sa o respectati este sa locuiti (sa aveti in buletin domiciliu sau resedinta) intr-unul din judetele din zona de implementare – Olt, Dolj, Gorj, Valcea, Mehedinti.

Suma maxima care poate fi obtinuta este de 178 340 de lei.

Intreprinderea non-agricola este acea intreprindere ce nu desfasoara activitati in domeniul agricol – productie de produse agricole, prelucrare primara a produselor agricole, transport produse agricole etc. Conform ghidului solicitantului NU pot fi finantate intreprinderi din domeniul agricol si anume:

a)    întreprinderile care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;

b)    întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c)    întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători

Anexa I la Tratatul de Instruire a Comunitatii Europene prevede categoriile de produse considerate produse agricole.

Resedinta trebuie sa fie intr-una din localitatile din judetele aflate in regiunea Sud-Vest Oltenia. Resedinta trebuie sa fie valabila cel putin in fiecare an de implementare al proiectului. Primul an de implementare al proiectului incepe cu ianuarie 2018. Ultimul an de implementare al proiectului se inchide in noiembrie 2020.

Codurile CAEN care sunt NEELIGIBILE sunt acelea care:

• includ activitati din sectoarele pescuitului si acvaculturii reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;

• inglobeaza activitati din domeniul productiei primare de produse agricole (vezi si raspunsul de la intrebarea 4);

• inglobeaza activitati din domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole (vezi si raspunsul de la intrebarea 4);

• inglobeaza activitati din domeniul producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

• inglobeaza activitati din domeniile producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

In afara de cele mentionate anterior toate codurile CAEN sunt eligibile. Aveti in vedere ca, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice, “numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se încadreaza in CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor, nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate” in cadrul proiectului „UCB sustine antreprenoriatul”.

Societatile infiintate in cadrul proiectului vor fi din categoria IMM-urilor - micro-intreprinderi cu forma juridica de SRL sau SRL-D.

Da, dar va trebui sa indepliniti totate cerintele legale de functionare ale unui cabinet medical. Dvs. puteti ocupa pozitia de manager/director/administrator al societatii infiintate, iar angajatii vor fi medici stomatologi.

Cursurile se vor desfasura in resedintele de judet ale celor 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia astfel –Craiova pentru Dolj, Slatina pentru Olt, Targu Jiu pentru Gorj, Ramnicu Valcea pentru Valcea, Drobeta Turnu Magurele pentru Mehedinti. Locatiile exacte va vor fi aduse la cunostinta pe parcursul derularii proiectului.

Transportul catre si de la locul de desfasurare al cursurilor nu se deconteaza.

Nu se dau bani membrilor din grupul tinta pentru participarea la curs. Membrii grupului tinta participa la curs si la toate activitatile proiectului benevol si in interes propriu.

Cu toate acestea, in functie de nota obtinuta la examenul pentru obtinerea diplomei de antreprenor, puteti castiga unul din premiile in bani oferite pentru 200 de  persoane, cu cell mai bune rezultate. Cuantumul unui premiu este de 720 lei

Tot ceea ce este achizitionat pentru functionarea firmei infiintate prin proiect si corespunde planului de afaceri este decontabil cu tot cu TVA.

Nu veti primii banii de ajutor de minimis toti odata. Acesti banii se aloca si se deconteaza conform celor asumate de dvs. in planul de afaceri – nu vesti primi mai mult de 75% din suma de ajutor de minimis in primele 12 luni de la demararea afacerii.

Restul de 25% vor fi primiti in al doilea an de la deschiderea afacerii.

Pe parcursul derularii activitatilor asumate de dvs. in planul de afaceri veti intocmi si inainta catre managerul de proiect, bilunar sau trimestrial, cereri de avans pentru cheltuielile angajate. Aceste sume le veti primi ulterior aprobarii acestor cereri.

Ulterior primirii banilor, la urmatoarea cerere de avans veti depune si un raport cu cheltuielile efectuate conform cererii de avans anterioare

Toate cheltuielile destinate mentinerii si dezvoltarii afacerii dvs. sunt eligibile. Acest fapt presupune mentionarea, detalierea si justificarea acestor cheltuieli in planul de afaceri pe care il veti intocmi.

Conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice – Romania Start-up Plus sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat – 1.1. Cheltuieli salariale; 1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru expertii proprii; Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si chelt. asimilate acestora;

2. Chelt. cu deplasarea personalului intreprinderilor nou infii tate – cazare, diurna personalului propriu, transportul persoanelor ; Taxe şi asigurări de calatorie și asigurări medicale aferente deplasarii;

3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesara;

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor;

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor;

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor;

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente;

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor;

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor;

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;

14. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;

15. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor;

16. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor – Prelucrare de date; Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;; Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; concesiuni, brevete licente, marci comerciale drepturi si active similare.

Nu aveti nevoie de studii de specialitate pentru a deveni membru al grupul tinta al proiectului, dar conform normelor ANC, pentru a putea urma si absolvi cursurile de competente antreprenoriale este necesara absolvirea a 8 clase.

Criteriile de selectie pentru a intra in proiect sunt:

• domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Vest Oltenia

• varsta peste 24 de ani

• a nu detine calitatea de actionar majoritar la vreo intreprindere

• intentia de a infiinta o intreprindere non-agricola intr-un oras din regiunea Sud- Vest Oltenia

Toate cele 320 de planuri de afaceri vor fi evaluate de o “Comisie de Selectie” conform “Metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri” si Procedurii de selectie a planurilor de afaceri.

Comisia de selectie va fi formata de Managerul de proiect. Acesta va redacta si transmite invitatii de participare in cadrul comisiei de selectie catre:

- organizatiile patronale/ asociatii antreprenoriale constituite in regiune sau care au filiale in judete apartinand regiunii Sud-Vest Oltenia;

- antreprenori din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Astfel din comisia de selectie vor face parte cel putin 2 experti din partea Solicitantului si 2 din mediul de afaceri.

Selectia antreprenorilor/reprezentantilor organizatiilor se va face in functie de expertiza si disponibilitatea de timp asumata de acestia pentru a participa la activitatile proiectului. Vor fi selectati doi antreprenori sau reprezentanti ai organizatiilor patronale/antreprenori din regiunea Sud-Vest Oltenia. Fiecare subcomisie va fi formata dintr-un membru extern, angajat ca expert in cadrul proiectului (antreprenor sau reprezentant al unei organizatii patronale/antreprenoriale selectat dupa procedura descrisa mai sus) si un expert angajat al Universitatii „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Conform Cererii de Finantare aprobate toate persoanele care se inscriu in grupul tinta al proiectului trebuie sa participe la toate activitatile dedicate lor prin proiect, inclusiv la cursul de competente antreprenoriale. Participarea este obligatorie deoarece cursul, in afara de cunostintele generale de teorie ofera si informatii specifice care va vor ajuta sa intelegeti ce anume inseamna sa fii antreprenor si cum trebuie sa intocmiti planul de afaceri.

Faptul ca aveti diploma de “competente antreprenoriale” si nu sunteti antreprenor releva eventuale lacune in sistemul dvs. de pregatire teoretica sau pratica. Mai mult, nu va putem garanta ca veti putea construi un plan de afaceri conform cerintelor noastre, iar neparticiparea la cursul nostru va confera sanse minime de reusita.

Nu, nu putem oferi consultanta pentru planurile de afaceri evaluate de noi. Oferim insa suport in cadrul orelor de curs si va raspundem la orice intrebare, la comun, in cadrul acestor ore de pregatire.

Nu, in cadrul proiectului nostru aplicantii sunt persoane fizice. Firmele care vor beneficia de ajutor de minimis vor fi infiintate in cadrul proiectului.

Toti cei 39 de membrii ai grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate vor efectua un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu ce aferenta planului de afceri selectat.

Fiecare stagiu de practica va avea o durata de 40 de ore, este obligatoriu si se va desfasura la sediul firmelor partenere.

Da, francizele sunt acceptate, ca si exceptie, dar este putin probabil ca modul de implementare al afacerii impus de franciza sa fie identic cu modul de implementare al afacerii impus de POCU.

Trebuie sa aveti in vedere faptul ca in notarea planurilor de afaceri se va pune accent si pe inovare si modul in care afacerea dvs. contribuie la realizarea temelor secundare FSE prezentate in modelul de plan de afaceri ce va fi pus la dispozitia dvs.

De asemenea, nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea planului de management si marketing, descrierea segmentului de piata si bugetul detaliat.

Ca si persoana juridica trebuie sa indepliniti simultan urmatoarele conditii:

-sa fiti direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si sa nu actionati ca intermediar pentru planul de afaceri propus a fi finantat;

-sa angajati minim 2 persoane in cadrul afacerii si sa mentineti locurile de munca create cel putin 24 de luni de la data infiintarii acestora;

-sa respectati intocmai realizarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri – in cazul in care sunt necesare, eventuale modificari ale acestuia se vor face doar cu aprobarea managerului de proiect;

-sa asigurati functionarea afacerii minim 12 de luni pe perioada implementarii proiectului “UCB sustine antreprenoriatul”;

-sa asigurati functionarea afacerii pe o perioada de sustenabilitate de 36 de luni, de la infiintare.

In cadrul proiectului au loc 10 activitati astfel:

A1. - activitatea de management – o activitate permanenta pe toata durata proiectului;

Aceasta activitate va cuprinde coordonarea activitatilor A2 – A10, managementul riscului, asigurarea calitatii rezultatelor proiectului, asigurarea utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare, astfel incat sa fie garantat un raport optim cost-eficienta intre bugetul proiectului si indicatorii asumati.

A.2 – informarea si selectia grupului tinta – L1-L5 – luna 1 este ianuarie 2018.

A.2.1. Informarea publicului in vederea selectiei grupului tinta si A.2.2. Selectia grupului tinta pentru cursurile de formare antreprenoriala.

A.3 – derularea programului de formare antreprenoriala – L5-L9;

320 de persoane cu domiciliul/ resedinta in regiunea Sud – Vest Oltenia, selectate conform procedurii descrise in subactivitatea.

A.2.2., vor urma un program de formare antreprenoriala. In fiecare judet din regiunea Sud-Vest Oltenia se va stabili o locatie in care se va desfasura programul de formare antreprenoriala, in municipiul resedinta de judet.

A.4 – selectia membrilor grupului tinta ale caror planuri de afaceri vor fi finantate in cadrul proiectului – L5-L9;

Selectia se va face exclusiv pe baza planurilor de afaceri depuse spre finantare. Procesul de selectie se va desfasura in baza unei metodologii de evaluare care va fi aplicata de membrii comisiei de evaluare.

A.5 – efectuarea de stagii de practica – L9-L12;

Cei 39 de membri ai grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in cadrul A.4. vor efectua un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat, intreprinderi selectate in cadrul A.5.1. Practica se va face in baza unor acorduri de practica semnate de firmele ce se pun la dispozitie si solicitant

A.6 – analiza mediului antreprenorial – L13-L16;

Proiectul “UCB sustine antreprenoriatul” propune realizarea unei analize a mediului anteprenorial in regiunea Sud- Vest Oltenia cu accent pe functionarea intreprinderilor care au domenii de activitate similare cu cele ale planurilor de afaceri aprobate in vederea finantarii in cadrul A.4. In prezent nu exista o analiza a mediului antreprenorial in regiunea Sud-Vest Oltenia.

A.7 – instruirea membrilor grupului tinta si infiintarea intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis – L15-L16;

Cei 39 de membri ai grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea finantarii in cadrul A.4. vor beneficia de instruire personalizata referitor la regulile care trebuie respectate in cadrul unui proiect cu fonduri europene in privinta achizitiilor, informarii si publicitatii, respectarii obiectivelor POCU, temelor orizontale, temelor secundare, regulilor ajutorului de stat/de minimis. INSTRUIREA SE VA EFECTUA PANA LA INREGISTRAREA FIRMELOR LA REGISTRUL COMERTULUI.

A.8 – monitorizarea implementarii planurilor de afaceri L17–L28;

In cadrul acestei activitati vor fi angajati 5 experti monitorizare implementare planuri de afaceri si un coordonator monitorizare implementare planuri de afaceri. Fiecare expert monitorizare implementare planuri de afaceri va avea in atributii supravegherea implementarii planurilor de afaceri, dupa infiintarea intreprinderilor, pe perioada acordarii ajutorului de minimis (12 luni), in unul din judetele care compun regiunea Sud- Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti.

A.9 – monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate;

Sustenabilitatea afacerilor infiintate in cadrul proiectului este un deziderat deosebit de important pentru Solicitantul cererii de finantare. Prin proiect ne angajam ca firmele care au primit ajutor de minimis sa isi continue dezvoltarea cel putin 12 luni de la primirea integrala a primei transe de ajutor de minimis (24 de luni de la infiintare).

A.10 – dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului, dupa finalizarea implementariiproiectului L17-L34.

Proiectul “UCB sustine antreprenoriatul” isi propune sa dezvolte un mecanism de sustinere a intreprinderilor infiintate care sa ramana viabil si dupa terminarea proiectului, cel putin 12 luni, prin atragerea si implicarea comunitatii in functionarea si dezvoltarea firmelor.

In Romania, prin a sprijini o firma/actionarul unei firme se intelege a-i da bani (rambursabili sau nu) sau produse/servicii mai ieftine sau gratuite. Sprijinul comunitatii prin aprecierea reala a firmei, pe langa bunurile/serviciile pe care le ofera si reversul – preocuparea firmelor fata de nevoile comunitatii altfel decat prin simpla vanzare de produse este aproape inexistent ca si concept.